Články


Kategorie články je rozdělena na sekci "o dborné", kde uvádíme články publikované pouze v odborné literatuře a encyklopediích.

Na naší úvodní straně uvádíme: "Každý si po svém lovíme ryby a nelze říci, kdo dobře a kdo špatně". Proto v sekci  "rady a náměty"  jsou uvedeny články, které vycházejí pouze z praktických zdrojů a zkušeností nás rybářů. Chápejme je, prosím, tak, že nemusí být vždy plně profesionální ani stylistické, jde v nich hlavně o náměty k zamyšlení a o porovnání vlastní zkušenosti.